7100

     

 

Indsamlingsresultat

 

 

 Diagrammet viser den mængde blyakkumulatorer, som er genbrugt/oparbejdet til ny bly hvert år.

 

 

 

 

  • Diagrammet viser udviklingen i indsamlingen fra 1988 til 2007.
  • ReturBat's indsamlingsordning blev etableret 1. januar 1994.
  • Mængderne 1988 til 1993 er jf. Danmarks Statistik. Fra 1994 er det ReturBats registrerede mængder.
  • Statens skrotordning for biler blev indført i 1994.

 

 

Foreningen  ReturBat ®