Indsamlingsresultat

 

 

 Diagrammet viser den mængde blyakkumulatorer, som er genbrugt/oparbejdet til ny bly hvert år.

 

 

 

 

 

 

 

  • ReturBat's indsamlingsordning blev etableret 1. januar 1994.

 

 

Foreningen  ReturBat ®